Correlophus ciliatus

Gekony orzęsione

Osobniki hodowlane